About Me

Što je CMS sistem? CMS sistemi ili aplikacije su programi prilagodeni potrebama korisnika za jednostavan i brz unos novih sadržaja putem administracijskog sucelja na web stranice. Danas postoji velik broj CMS sistema koji zadovoljavaju uglavnom osnovnu funkciju samostalnog unošenja sadržaja od strane korisnika.

Education

-

-